Passinformation

Du som resenär måste alltid ta med dig giltigt pass eller nationellt ID-kort då vissa Schengenländer har krav på giltig resehandling såsom pass eller nationellt ID-kort, även tillfälliga gränskontroller kan uppställas och då sådan handling krävs för att legitimera sig och visa i vilket land du är medborgare. Nationellt ID-kort inkluderar endast ID-kort som är utfärdade av nationella myndigheter. Körkort inkluderas därför inte.

Resenärer som inte är skandinaviska medborgare eller EU-medborgare måste medta pass som är giltigt tre månader efter det datum de tänker lämna EU och som är högst tio år gammalt.

Visuminformation

Skandinaviska medborgare och EU-medborgare behöver inte visum för resor inom Schengenområdet.

Nedanstående destinationer ingår i Schengenområdet:

  1. a. Danmark
  2. b. Frankrike
  3. c. Italien
  4. d. Norge
  5. e. Schweiz
  6. f. Slovakien
  7. g. Sverige
  8. h. Tjeckien
  9. i. Tyskland
  10. j. Österrike

Följande länder ingår också i Schengenområdet: Belgien, Estland, Finland, Grekland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien och Ungern

Resenärer som inte är skandinaviska eller EU-medborgare kan behöva visum för resa inom EU. Vi rekommenderar därför att du vänder dig till ditt lands ambassad i de länder du tänkt resa för mer information.

Observera att det är du som resenär som är ansvarig för att ha giltiga och korrekta handlingar inför och under resan.

Vi reserverar oss för möjliga ändringar i ovanstående information.

Medlem i Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen.